ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರಂಗಳ

"ಹರಿವ ಲಹರಿ"ಯ ಹಾದಿ->->->

ಹೀಗೊಂದು ಯೋಚನೆ:

*ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯೆಂದರೆ ಮುಕ್ತಾಯ; ಹಾದಿಯ ಕೊನೆ.*

Sunday, 15 March, 2009

ನಮ್ಮ-ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ-೦೭

ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ (ಮೂಢ-ಗೂಢ-ಗಾಢ) ನಂಬಿಕೆಗಳು:

೦೧. ಗ್ರಹಣ ಇದ್ದಾಗ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರದು, ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದ ಬಿಸಿಲು ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಬೀಳಬಾರದು.
೦೨. ಬೇರೆ ಮಗುವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು, ಎತ್ತಬಾರದು.
೦೩. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಯಾ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಮಗುವಿನ ಅಂಡಿನ ಮೇಲೆ ನೀಲಿ-ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ.
೦೪. ಟೊಮಟೋ ತಿಂದರೆ ಮಗು ಕೆಂಪು ಆಗುತ್ತದೆ.
೦೫. ಆರೇಳು ತಿಂಗಳಾದಾಗ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಒದ್ದೆ ತಲೆಯಲ್ಲೆ (ತಲೆಯನ್ನು ಏನೇನೂ ಒರಸಿಕೊಳ್ಳದೆಯೇ) ತುಂಬಾ ಕೇಸರಿ ತುಂಬಿದ ಹಾಲು ಕುಡಿದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಒಳ್ಳೇ ಬಣ್ಣ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮೂರು ದಿನ ಕುಡಿಯಬೇಕು.
(ಇವೆಲ್ಲವೂ ತ್ರಿವೇಣಿಯ ಖಜಾನೆಯಿಂದ. ನನಗೂ ಹೊಸದು)

೦೧. ಕತ್ರಿ ಕಾಲು (ಕ್ರಾಸ್ ಲೆಗ್ಡ್- ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲು) ಹಾಕಿ ಕೂರಬಾರದು.
೦೨. ಗರ್ಭಿಣಿಯು ಕಾಲು ನೀಡಿ ಕೂತಿದ್ದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಅದನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು.
೦೩. ದಿನವೂ ರಾತ್ರೆ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು, ಕೆಲವು ಎಳೆ ಕೇಸರಿ ಹಾಕಿದ ನಸುಬಿಸಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದರೆ ಮಗು ಬಿಳಿ ಆಗುತ್ತದೆ.
೦೪. ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಹೋಳಿಗೆ, ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ (ಒಬ್ಬಟ್ಟು), ಮೋದಕ, ಕರಿಗಡುಬು ಮಾಡುವಾಗ ಹೂರಣ ಮಿಕ್ಕಿದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟುವುದು; ಕಣಕ (ಹಿಟ್ಟು) ಮಿಕ್ಕಿದರೆ ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟುವುದು.
೦೫. ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಬಯಕೆ ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದರೆ ಮಗುವಿನ ಕಿವಿ ಕಿವುಡಾಗುತ್ತದೆ (ಸೊಟ್ಟಗಾಗುತ್ತದೆ).
(ಇವು ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಕೇಳಿದ್ದವುಗಳು)

೦೧. ಬರೀ ಅಕ್ಕಿ ತಿಂದರೆ ಮಗುವಿನ ಮೈಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
೦೨. ಲಂಗ/ಸೀರೆ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಮಗುವಿನ ಮೂಗು ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
೦೩. ನಿನ್ನೆಯ ಕುಚ್ಚಲನ್ನಕ್ಕೆ (ಕುಸುಬುಲಕ್ಕಿಯ ಅನ್ನ) ಮಜ್ಜಿಗೆ/ಮೊಸರು ಹಾಕಿ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ತಿಂದರೆ ಮಗುವಿನ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
೦೪. ಗರ್ಭಿಣಿಯು ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಮಗು ಕುರುಡಾಗುತ್ತದೆ.
೦೫. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ರಾತ್ರೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಉಚ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಹೋದರೆ ದೆವ್ವ/ ಭೂತ "ಅಲ್ಲಿಂದ" ಗರ್ಭದ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
೦೬. ಮುಂಜಾವಿನ ಸಂಕಟ (ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಕ್‌ನೆಸ್) ತೀರಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟುವುದು, ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟುವುದು.
೦೭. ಎಂಟು-ಒಂಭತ್ತನೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯು ಗುಂಡುಗುಂಡಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಮಗು ಹೆಣ್ಣು; ಒಣಗಿಕೊಂಡು, ಬಾಡಿಕೊಂಡು, ಹೊಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುವಂತೆ ಪೀಚಲಾಗಿದ್ದರೆ ಮಗು ಗಂಡು.
೦೮. ಹೆರಿಗೆಯ ನೋವು ತೀರಾ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಗು; ಆರೆಂಟು ಗಂಟೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು (ಅವಳಿಗೆ ತಾಯಿಯ ನೋವು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಾಯನ ಇದಕ್ಕೆ)
[ಗಂಡಸರೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಾನು ಕೇಳಿರುವ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಂದನೆ, ಘೋಷಣೆ, ಭರ್ತ್ಸನೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸತ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ.]

Sunday, 8 March, 2009

ಹಿಂದಿನ ಕಂತೆಗಳು- ಇಂದು ತೆರೆದಾಗ...೦೩

Human Cloning – Ethical Issues

OUTLINE of Debate- Presentation (Against Human Cloning)


CLAIM: Human Cloning should not be allowed.

REASON: Because, Cloning humans can cause havoc in the society more than it can create any comfort.

ENTHYMEME: Human Cloning should not be allowed, on any grounds, because it can cause havoc in the society more than it can create any comfort.

WARRANT: Cloning can create a loss of genetic variation that Nature intends, and it can create a “Black Market” of fetuses.

GROUNDS: Cloning Technology is not totally well developed. There are too many losses of fetuses to create one successful clone. Example: Dolly’s creation. In Creating Dolly (the first sheep-clone) 277 eggs were used, 30 started to divide, nine induced pregnancy, and only one survived to term (Info from NASH).

BACKING: Animal cloning researches show that of at least seven species of Mammals, more than 90% of attempts to initiate a clonal pregnancy dos not result in successful live birth. ALSO the benefits of research cloning is highly speculative. There are scientific evidences based on animal studies, that stem cells derived from cloned embryos indeed caused immune reaction and rejected. AND the embryos used in researches for extraction of stem cells, cloned or not, ended in the destruction of these embryos.

MODALITY: All these negatives sides of human cloning are just as possible as the positives sides are. Nothing is proven yet, neither the actual “Organ Donor Clone” or “The Miracle Child Clone”, nor the black market for the fetuses of “Rich and Famous”. But there have been life destructions in the name of stem cell research, cloned embryo or normal. On that grounds, my stand point is more than just PROBABILITY, ITS ALMOST CERTAINTY.

CONCLUSION: Humans are the SUPER-CREATURES of this planet earth. That doesn’t mean that we can meddle with mother nature and do just want we want to do. Normal sexual reproduction for humans is a way of Natural Selection. Messing with the gene-pool to create a new progeny asexually, may as well create a monster. Though in fictions, how the Dinosaurs of Jurassic Park were out to destroy their creators, how the Frankenstein was out to destroy his own creator, we may end up with some “Inhumanly” creatures looking like ourselves. Instead of living with promised better health, we may become victims. Who knows what the Mother Nature might unleash, just as she did with HIV virus!! Its not advisable to play GOD.
On the lighter side, if there is a clone of you, beware! Your spouse might fall for that younger, more attractive, healthier, the other YOU. Take care! Have a good day, everyone!

BIBLIOGRAPHY:

The President’s Council on Bioethics
Washington D.C.
July 2002
www.bioethics.gov/cloningreport/

President Bush Calls on senate to Back Human Cloning Ban
Office of the Press Secretary
The White House
April 10, 2002

Father John O’Conner, Arch Bishop of New York
Human Cloning, Efficiency vs. Ethics
April 1997

Joseph Farnsworth
http://farnsworthfamily.tripod.com/Humancloning/cloning.htm
April 7, 2000

http://www.worldbook.com/fun/bth/cloning/html/cloning.html

http://www.religioustolerance.org/cloning.htm

(In Class Presentation- A debate against a middle-aged man who was working in HR of an MNC at the time- August 2002, De Anza college, Cupertino, California)